Asielzoekers

Er wordt vaker geklaagd en ons voorgespiegeld dat onze maatschappij aan het islamiseren is door de komst van asielzoekers uit islamistische landen, maar er blijken tweemaal meer christenen  dan moslims ons land binnen te komen. En veel moslims vluchten ook omdat ze moe zijn van de dwang en druk van de islamitische cultuur, en worden hier vaker christen, vooral Iraniërs.

We hebben altijd wel asielzoekers in onze samenkomsten, en vooral mensen uit Iran en Afghanistan, omdat bij ons de preken in het Farsi vertaald worden.
Er is ook de mogelijkheid om naar het Frans en het Engels te vertalen.

Adriaan Bais, de pastor (zie onder Adres en contact), is de contactpersoon.

Om de week is er op donderdag een samenkomst voor hen in huiselijke kring, soms voorafgegaan door een heerlijke maaltijd, en daarna wordt er in de Bijbel gelezen en samen gebeden.

De eerste zondag van de maand om 13:00 uur is er een speciale Iraanse bijeenkomst in de kerkzaal, geleid door een echtpaar uit Barneveld.

Hier is meer informatie te vinden over asielzoekerswerk in de kerken in Nederland.