Welkom

Iedereen is welkom! ook online.

De diensten zijn op zondag om 10:30 uur. Daarna is er alle tijd om met elkaar te praten bij een kop koffie.
Op maandagavond 19:00 uur is een gebedssamenkomst. En op donderdagmiddag vanaf 13:00 uur gezellig samenkomen in de tuin of binnen.

Voor Iraans-sprekenden is er vertaling.

Ook zijn er door de week Bijbelstudie-samenkomsten.