Nieuws

  • Er zijn enveloppen in de zaal voor de meicollecte van de Bijbelschool (CBF) in Fritzlar die dit jaar 70 jaar bestaat. Giften kunnen natuurlijk ook per bankoverschrijving (aan onze gemeente) worden overgemaakt.
  • De nichtjes Selma en Semaja uit Syrië vragen ondersteuning voor de kosten van hun advocaat om een nieuwe procedure te kunnen starten (met grote kans nu op een verblijfsvergunning). Giften kunnen met deze opmerking aan  de gemeente worden overgemaakt.

(Rekeningnummer: NL26INGB0005471613 t.n.v. Gemeente Gods Brunssum te Heerlen)

 

 

 

De Gideons nieuwsbrief januari 2018

Deut. 31:6 e.v.  Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen…… Want de Here zelf zal voor u uittrekken….

November 2017
Nadat we contact hadden opgenomen met een school in Geleen kregen we van de directie al gauw te horen dat we maar beter geen nieuwe testamenten moesten komen uitdelen omdat er de vorige keer wat blaadjes waren gevonden van een uit elkaar gescheurd exemplaar. De buurt kon zich wel eens bezwaren. Overwegende dat studenten her en der óók lege sigarettenpakjes of shag, plastic flesjes en lege zakjes chips lieten rondslingeren en dàt ook nog elke dag (!) besloten we ons niet te laten ontmoedigen maar  “op te trekken “. Het werd een succes! Maar liefst 772 Nt-en werden uitgedeeld. Er vonden korte maar goede gesprekken plaats. Studenten die terug kwamen om alsnog een Bijbeltje te halen, ook voor broer of zus. Een student kwam later, nadat hij grove taal had gebruikt, tóch nog zijn excuses aanbieden. Een student die ons Gods zegen toewenste….
De blijdschap waarmee de verspreiding plaatsvond was opmerkelijk.

December 2017;
Een verspreiding aan een school in Heerlen kon niet doorgaan omdat er examens waren en veel studenten al vrijaf waren. Een verwachtte klassikale verspreiding vlak voor Kerstmis kon geen doorgang vinden omdat de definitieve toezegging uitbleef.

Vorige maand;
We stonden paraat om naar een school met meer dan 1200 studenten in Landgraaf te gaan, maar werden tegengehouden door voortdurende regenval. We kunnen ons niet veroorloven om de bijbeltjes (NT) nat te laten worden. Daarvoor zijn ze té kostbaar!

We kunnen helaas niet altijd optrekken. Er zijn nu eenmaal hindernissen waar niets tegen te doen valt. Het is niet anders maar……. dit is wat er blijft staan:

Hijzelf zal met ons zijn. Hij zal ons niet begeven en ons niet verlaten!

Vandaag hebben we dan, na even flinke weerstand van de school, 370 bijbeltjes uit kunnen delen en vele gesprekjes met de leerlingen kunnen hebben.

Zou u aan ons willen denken als u overweegt een doel financieel te ondersteunen door een collecte bij u in de Gemeente te houden? Of misschien wel een persoonlijke gift? ( ING 186018 t.n.v. Gideons)

Het mooiste is natuurlijk als u zelf lid wil worden.
Bid alsjeblieft met ons mee! Het geeft resultaat.

Dank je wel.

Namens The Gideons International in Nederland Afdeling Zuid-Limburg.

Hans Walschot ( tel. 06 29118947 of  Hans.walschot@ziggo.nl )

Kijk voor meer informatie op: www.gideons.nl of www.gideons.org