Wie is de Heilige Geest?

Jezus zei aan het eind van zijn leven dat het beter was dat Hij wegging, zodat de heilige Geest bij ons zou kunnen komen.
Dat is verbazingwekkend, want het is natuurlijk veel spannender met Jezus rechtstreeks te kunnen praten dan een vage heilige Geest te ontvangen, zou je denken.
Maar als Jezus hier zou zijn, dan moesten miljoenen mensen op hun beurt wachten….

Jezus zei: Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. En dat gebeurt dan door de heilige Geest. Op zo’n moment dat God in ons komt wonen (Jezus noemde dat de wedergeboorte), hoeven we niet meer op onze beurt te wachten. Dan woont God in ons binnenste en werkt dan van binnenuit, dan spreekt Hij tot ons, troost en bemoedigt ons heel persoonlijk en reinigt en vormt ons karakter.

De apostel Paulus zegt ook dat de heilige Geest een verzegeling is, dat we verzegeld zijn tot de dag dat Jezus komt. Een hemelse garantie dat we al voor eeuwig bij God horen.

Met de heilige Geest komt ook een bovennatuurlijke kracht in ons – om te beginnen dezelfde opstandingskracht die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Op het moment dat de heilige Geest in ons woont hebben we al het eeuwige leven.
Maar Hij geeft ook kracht om wonderen te doen en mensen om ons heen te genezen en te bevrijden, om openbaringen en speciaal geloof voor bepaalde situaties te ontvangen. Die kracht – de gaven van de Geest genoemd – begint zich in de kerken wereldwijd langzamerhand weer sterker te manifesteren.