Statuten en beleid

Om inzicht te geven in wat we als organisatie zijn, wat onze rechtspersoon is om kort inzicht te krijgen in onze visie voor onze gemeente geven we hier enkele documenten om te downloaden..

Statuten

We zijn een stichting met als doel (artikel 2): ” Het doel van de stichting is het behartigen van de belangen van het werk van de Gemeente Gods in de Gemeente Brunssum en omgeving en in het bijzonder het bouwen en/of inrichten van vergaderlokalen voor leden van genoemde Gemeente, het bij elkaar brengen van gelden om die gebouwen te verwezenlijken en om alle andere activiteiten in de ruimste zin van het woord, die uitgaan van genoemde Gemeente, mogelijk te maken en te steunen, alsmede om de kosten verbonden aan de bijeenkomsten van de Gemeente Gods te helpen financieren.” <download hier de volledige statuten>

Beleid en visie

Onze visie hebben we onlangs vernieuwd en geldt voor de komende vijf jaar (2022-2026). Kort gezegd: We willen een internationale gemeente zijn, een gemeente voor iedereen! Door een gemeente voor iedereen te zijn willen we iedereen die dat wil een thuishaven geven in Gods gezin en hen op de eerste plaats naar Jezus leiden; in dienstbaarheid naar God en elkaar samen groeien in het geloof om meer en meer op Christus te gaan lijken in gedrag en daden en elkaar toerusten voor de dienst en levensmissie in de gemeente en in het universele koninkrijk van God, opdat Gods heerlijkheid in de gemeente en haar omgeving gezien en geprezen zal worden. Alle functionarissen en medewerkers zijn (onbezoldigde) vrijwilligers .

Een en ander is verwoord in de korte presentatie die u hier kunt downloaden.

Leidraad

Over wat wij geloven en voor ons functioneren in de gemeente formuleerde we in 2005 een ´Leidraad voor het praktische gemeenteleven van de Evangelische Gemeente Gods in Brunssum´. Deze wordt momenteel herzien. Het concept ervan vindt u via de volgende link. Hierin is opgenomen de ´Algemene ethische code vastgesteld door de Evangelische Alliantie Nederland in 2001´´  die wij als gemeente van harte onderschrijven.

Ons privacybeleid

Ook uw privacy is voor ons een belangrijk goed. Pastorale gesprekken moeten uiteraard altijd vertrouwelijk blijven. Hoe we dat doen leest u in ons privacy statement dat u hier kunt downloaden.