Wat is de Bijbel?

Jezus wordt het Woord van God genoemd. De Bijbel is het Woord van God, dus komen we in de Bijbel Jezus tegen in woorden.

Alles is door het Woord geschapen, zegt de apostel Johannes. Dus is het woord van God wel erg krachtig! En de vele woorden in de Bijbel scheppen ook – in die zin dat het ons herschept, vernieuwt, corrigeert, bemoedigt, herstelt en de juiste weg wijst. Daarom dat er in onze samenkomsten ook altijd uit dat Woord gepreekt wordt.

De Bijbel bestaat uit 66 boeken: 39 boeken in het Oude Testament en 27 boeken in het Nieuwe Testament. Het Oude Testament (Tenach) gaat tot 400 jaar voor Christus en het Nieuwe Testament begint met de geschiedenis van Jezus. De eerste 5 boeken zijn door Mozes geschreven (Thora), rond het jaar 1300 voor Christus. Het laatste boek van het Nieuwe Testament werd door de apostel Johannes geschreven rond het jaar 90 na Christus. Vele (allemaal Joodse) schrijvers zijn er dus  mee bezig geweest.

Het is verbazingwekkend hoe het geheel een eenheid vormt. Koning David schreef in zijn psalmen dat God over zijn woord waakt, en de apostel Paulus schreef dat de Bijbel door God geïnspireerd is. Als je je laat leiden door de Bijbel, dan ga je merken wat voor een goddelijke kracht daarin schuilt! en hoe God ook heel persoonlijk door dat woord tot je kan spreken.

Hier kun je de Bijbel op internet lezen, in de verschillende vertalingen, linksboven kunnen de Bijbelvertalingen en de Bijbelgedeelten gekozen worden.

En dit is een goed Bijbel App voor op je telefoon: YouVersion