Wie is Jezus?

Jezus wordt de Messias genoemd, de Redder van de wereld, de Zoon van God. De naam van Jezus betekent: God redt.

Hij zegt o.a. van zichzelf: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Hij is het beeld van God zegt de Bijbel, of moderner gezegd: Hij is het selfie van God de Vader.

Jezus is de Verlosser in die zin dat Hij aan het kruis alle schuld op zich heeft genomen en alle straf die wij verdiend hebben voor ons heeft gedragen. Bij Hem kunnen wij vergeving vinden en een nieuw leven in ons binnenste ontvangen.

De Bijbel noemt dit de wedergeboorte. Dan word je een kind van God, dan begin je een persoonlijke relatie met God te ervaren, van hart tot hart, van geest tot geest.
Er bestaat niets mooiers dan dat!

Jezus geneest je innerlijk en vaker ook je lichaam. Hij wil je nu al bevrijden van veel dingen die je kwellen.
Hij wordt gewoon alles voor je als je Hem volgt.

De Bijbel zegt over Jezus: God heeft Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van ​Jezus​ elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus​ ​Christus​ is ​Heer.
Hij is dus niet zomaar een profeet of een goed mens geweest, maar Hij is het Woord van God door wie alles geschapen is. Hij is de alfa en de omega, het begin en het einde. En door zijn opstanding heeft Hij voor ons de dood overwonnen zodat we voor eeuwig bij Hem kunnen zijn.

Hij is niet alleen de vredebrenger voor elk van ons individueel, maar ook voor de hele wereld. Hij zal als Koning op de wolken terugkomen en ingrijpen in onze geschiedenis en Hij zal vrede brengen op aarde. En zo zal Hij uiteindelijk alle profetieën over de Messias doen uitkomen. En daar zien we naar uit!