Wie zijn wij?

Wij zijn een groep christenen van 25-50 mensen met verschillende kerkelijke achtergronden, of zonder kerkelijke achtergrond, die elkaar hier gevonden hebben. De gemeente Gods maakt deel uit van een internationale beweging die eind negentiende eeuw begonnen is vanuit de heiligingsbeweging in de Verenigde Staten. Het doel van de beweging was onder meer om eenheid te brengen onder alle christenen. De kerk heeft een protestantse grondslag.

In deze beweging bestaat geen lidmaatschap, omdat de overtuiging heerst dat een ieder die zich bekeert van zijn zonden, zich laat dopen en Jezus volgt al doende lid geworden is van het grote gezin van God – in wat voor een soort denominatie hij of zij ook zit.

Er bestaat ook geen officiële geloofsbelijdenis, omdat de Bijbel als basis genomen wordt. Er is ruimte voor verschillende ideeën en uitwisseling van gedachten.

Het motto van de beweging is uit de brief van Paulus aan de christenen in Efeze (in het huidige Turkije), waarin hij schreef:

Span u in om door de samenbindende kracht van de ​vrede​ de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één ​Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.

 

Adriaan Bais

 

Adriaan Bais is de pastor.

Adres en contactgegevens:
Maanstraat 15, 6446 XE Brunssum
Tel. 06 4039 9683
E-mail: adriaanbais1@gmail.com

 

Roelof Braad

 

Roelof Braad is oudste en penningmeester van de gemeente.

Adres en contactgegevens:
Koraalerf 69, 6413 LX Heerlen
Tel. 045 5232 901
E-mail: info@gemeentegods.nl