Zondag 15 januari

Komende zondag komt Leen Koster in onze dienst spreken.
Hij is spreker, zanger, songwriter en een man met een echt zendingshart.
Leen is voorganger van een Volle Evangelie Gemeente in de regio Rotterdam.
We rekenen op een dynamische dienst waar God gaat spreken en werken.

Iedereen is van harte welkom!